Η υπερσύγχρονη, πλήρως αυτοµατοποιηµένη µονάδα παραγωγής έτοιµων κονιαµάτων PANTELCO, δυναµικότητας 500 τόνων ηµερησίως, λειτουργεί από το 2007 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Ριζόβουνο Ποταμιάς Νάξου. Τα προϊόντα PANTELCO διατίθενται στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό µέσω των κέντρων διανοµής της εταιρείας στη Νάξο και ενός δικτύου συνεργατών ενώ παρέχεται τεχνική υποστήριξη από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Στόχος της εταιρείας είναι τα προϊόντα της να είναι σύγχρονα, ποιοτικά και εύχρηστα, αποτελώντας ολοκληρωµένες, αξιόπιστες και διαχρονικές λύσεις στο χώρο των δοµικών
υλικών. Για το λόγο αυτό, έχει δηµιουργήσει ένα σύγχρονο Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης, στελεχωµένο από έµπειρο και πλήρως καταρτισµένο επιστηµονικό προσωπικό, µε σκοπό την έρευνα και το σχεδιασµό προϊόντων υψηλής ποιότητας.