Η ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. δημιουργήθηκε το 1991 στην περιοχή Φραρώ στα περίχωρα Χώρας Νάξου με σκοπό να καλύψει τις κατασκευαστικές ανάγκες, σε έτοιμο σκυρόδεμα, όλου του νησιού. Το έτος 2002 δημιουργεί δεύτερη, μεγαλύτερη μονάδα, στη θέση Ριζόβουνο Ποταμιάς, με σκοπό αφ’ ενός την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας και αφ’ ετέρου να κατακτήσει προεξάρχουσα θέση στην ανταγωνιστική αγορά του Νησιού. Στα πλαίσια αυτά το έτος 2005 ξεκινάει σημαντική επένδυση, για τα δεδομένα του Νησιού, επεκτείνοντας την δραστηριότητα της με την δημιουργία συγχρόνου συγκροτήματος παραγωγής ετοίμων κονιαμάτων, τα οποία διατίθενται στην Ελληνική αγορά από τις αρχές του έτους 2007. Το 2007 αλλάζει και η νομική μορφή της από ατομική επιχείρηση σε ανώνυμη εταιρία.

COMPANY
ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ ;
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η εταιρία διαθέτει σύγχρονο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων της, στελεχωμένο από εξειδικευμένο προσωπικό, που εξασφαλίζει καθημερινά την ποιότητα παραγωγής τόσο του σκυροδέματος όσο και των κονιαμάτων, στα πλαίσια του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001: 2000 και των επιθυμιών των πελατών της.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Με βαθιά γνώση των αναγκών της οικοδομικής αγοράς με την τεχνογνωσία και τη διαρκή αναζήτηση νέων, καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών, που να ικανοποιούν τις σημερινές απαιτήσεις της κατασκευής, η ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. καθίσταται μία από τις δυναμικότερες εταιρίες του κλάδου.
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Με πλήρη επάρκεια σύγχρονων οχημάτων (μπετονιέρες, πρέσες, σιλοφόρα, γερανοφόρα, φορτηγά) και με το υπεύθυνο προσωπικό μας καλύπτει οποιαδήποτε εργασία με συνέπεια, ταχύτητα και ασφάλεια.