Το Pantelco latex είναι γαλάκτωμα που βελτιώνει  πολλαπλά τα τσιμεντοκονιάματα και τα σβεστόκονιάματα όπως : αυξάνει την πλαστικότητα, την πρόσφυση, την αδιάβροχοποιήση, την συγκλλητικη ικανότητα, την αντοχή στην τριβή, τη θλίψη και κάμψη, την χημική αντίσταση και αποτρέπει τις ρωγμές. Χρησιμοποιείται για κονιάματα επισκευαστικά, σε τσιμεντοκονίες  που δέχονται υδροστατική πιέση, σε τσιμεντοκονίες μικρού πάχους, σε σοβάδες, σε τσιμεντοαρμολόγηση, σε κόλλες για πλακάκια, πέτρες, υαλότουβλα, μονωτικές πλάκες, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κτλ.

Επίσης ενισχύει τις σαθρές τσιμέντινες επιφάνειες και χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση παλαιού και νέου μπετόν – παλαιού και νέου σοβά με επάλειψη κτλ.

Τρόπος Χρήσης : Μερικά κατασκευαστικά (Μ.Ο. = Μέρη Όγκου)

Για συνδετική στρώση μεταξύ και νέου μπετο΄ν ή κονιάματος και για ενίσχυση σαθρών : Μ.Ο. τσιμέντο, Μ.Ο. Pantelco Latex αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1:2 έως 1:4. Το ανακατεύουμε καλά και κάνουμε επάλειψη πριν από την εφαρμογή του νέου μπετόν ή του κονιάματος.

Για επισκευαστικά κονιάματα λεπτών στρώσεων και βιομηχανικά δάπεδα : 1 Μ.Ο. τσιμέντου, 3 Μ.Ο. άμμο χαλαζιακή, προστίθεται Pantelco Latex αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1:2 έως 1:4.

Για τσιμεντοκονίες και λάσπες σοβά : 1 Μ.Ο. τσιμεντο, 4 Μ.Ο. άμμου προστίθενται το Pantelco Latex αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1:4 έως 1:8 ανάλογα με την ποιότητα κονιάματος που θέλουμε να κάνουμε.

Για ενίσχυση κόλλας: αντί νερού προστίθενται Pantelco Latex αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1:4 έως 1:8.

Θερμοκρασία Εφαρμογής : 5-30οC

Αποθήκευση

Σε χώρους προστατευμένους από την παγετό

There are no reviews yet, would you like to submit yours?

Be the first to review “PANTELCO LATEX 5lt”

*