ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ (χοντρό)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Έτοιμο ξηρό κονίαμα με βάση το τσημέντο, την υδράσβεστο, την ασβεστολιθική άμμο επιλεγμένης κοκομετρίας και βελτιωτικά πρόσθετα.

Προϊόν βιομηχανικής παραγωγής με σταθερή ποιότητα, υψηλή αντοχή και άριστη πρόσφυση. Ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 998-2.

Ο βασικός σοβάς διατίθεται σε δύο τύπους:

  • Στο HBP 500 για παραδοσιακή χρήση με το χέρι ή την παραδοσιακή πρέσα.
  • Στον MBP 550 για χρήση με μηχανές διαρκούς ανάμιξη και εκτόξευσης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για παραδοσιακό σοβάτισμα Α΄ στρώσης (χοντρό) σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κάθε είδους τοιχοπϊίας και μπετόν.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το περιεχόμενο ενός σάκου ανακατεύεται με περίπου 5,5 lt καθαρό νερό μέχρι να αποκτήσει την απαιτούμενη εργασιμότητα.

Η ανάμιξη και η τοποθέτηση του υλικού μπορεί να γίνει εύκολα με το χέρι ή με την παραδοσιακή πρέσα.

Ο αυτόματος αναμικτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να τροφοδοτεί με συνεχή ροή την παραδοσιακή πρέσα σοβατίσματος.

Για εφαρμογή του υλικού με μηχανές διαρκούς ανάμιξης και εκτόξευσης τόσο η ανάμιξη όσο και ή εκτόξευση ρυθμίζονται αυτόματα.

Οι επόμενες εργασίες γίνονται με τον γνωστό παραδοσιακό τρόπο.

Ο χρόνος που χρειάζεται ο σοβάς για να ¨τραβήξει¨ εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τις καιρικές συνθήκες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και να έχει περαστεί μία ή δύο μέρες πριν την τοποθέτηση του βασικού σοβά με ενισχυμένο πεταχτό από ασβέστο – τσιμεντοκονίαμα. Για επιφάνειες πλακών από εξηλασμένη πολυστερίνη, αυτές πρέπει προηγουμένως να έχουν καλυφθεί με στρώση από τσιμεντούχα κόλλα και λεπτό υαλόπλεγμα ή με πεταχτό, και στη συνέχεια με τον βασικό σοβά οπλισμένο με χοντρό υαλοπλεγμα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Σε ξηρή μορφή : Περίπου 14 kg/m2 /1 εκ. πάχους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε σάκους των 25 kg ή σε ειδικά σιλό στο χώρο της οικοδομής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε στεγνό αποθηκευτικό χώρο μέχρι και 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να αποφεύγεται η χρήση σε συνθήκες παγετού (<5 °C) ή καύσωνα (>30 °C).

Η συχνή επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια επιβάλλεται άμεσα πλύσιμο με άφθονο καθαρό νερό.