ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΣΜΠΗ (ΤΜΜ 400)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Έτοιμο ξηρό κονίαμα με βάση το τσιμέντο, υδράσβεστο, ασβεστολιθική άμμο επιλεγμένης κοκομετρίας 0-3,5mm και βελτιωμένα πρόσθετα.

Προϊόν βιομηχανικής παραγωγής με σταθερή ποιότητα, υψηλή αντοχή και άριστη πρόσφυση. Ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 998-2

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για το κτίσιμο τούβλων, τσιμεντόλιθων, φυσικής πέτρας, Porobeton κ.λ.π.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το περιεχόμενο του σάκου ανακατεύεται με 4 lt καθαρό νερό μέχρι να επιτευχθεί η απαραίτητη εργασιμότητα. Η ανάμιξη μπορεί να γίνει με το χέρι, με μπετονιέρα ή με αυτόματο αναμίκτη συνεχούς ανάμιξης κοντά στο χώρο εργασίας. Οι εργασίες εφαρμογής γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο κτισίματος.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

– Φαινόμενο βάρος ξηρό 1,4 kg/lt
– Φαινόμενο βάρος νωπό 1,8 kg/lt
– Αντοχή σε θλίψη 5 N/mm2
– Κοκομετρία 0 – 3,5 mm
– Εργάσιμος χρόνος 30 Λέπτα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 20 kg/m2 για τοιχοποϊία δρομική με τούβλα κοινά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε σάκους των 25 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγνό αποθηκευτικό χώρο, μέχρι 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να αποφεύγεται η χρήση σε συνθήκες παγετού (<5 °C) ή καύσωνα (>30 °C).

Η συχνή επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια επιβάλλεται άμεσα πλύσιμο με άφθονο καθαρό νερό.