ΛΕΥΚΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗΣ (ψιλό) WFP 600

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Έτοιμο ξηρό μαρμαροκονίαμα με βάση το τσιμέντο, υδράσβεστο, λευκή μαρμαρόσκονη επιλεγμένης κοκομετρίας και βελτιωτικά πρόσθετα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Προϊόν βιομηχανικής παραγωγής με σταθερή ποιότητα, πολύ καλή πρόσφυση, ικανότητα διαπνοής και άριστη εμφάνιση  ως στρώση φινιρίσματος. Ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 998-2

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τοποθετείται ως τελική στρώση (φινίρισμα, ψιλό) σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες τοίχων και οροφών σε πάχος 3-5 mm. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’ ευθείας σε λείες επιφάνειες ως επίχρισμα μιας στρώσης σε πάχος 1,0 εκ. Το υλικό διατίθεται και ως αδιάβροχο για εξωτερικές επιφάνειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το περιεχόμενο του σάκου ανακατεύεται με 7lt καθαρό νερό μέχρι να επιτευχθεί η απαραίτητη εργασιμότητα. Η ανάμιξη γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο ή σε αυτόματο αναμίκτη σάκου ή σιλό. Ο αυτόματος αναμίκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να τροφοδοτεί με συνεχή ροή την παραδοσιακή πρέσα σοβατίσματος.

Η εφαρμογή του νωπού κονιάματος γίνεται με τον γνωστό τρόπο που εφαρμόζεται και ο παραδοσιακός μαρμαροσοβάς: διάστρωση με το χέρι ή ψεκασμό με μηχανή σοβά – ή αυτόματη πρέσα – επιπέδωση με τον μεταλλικό πήχη – τρίψιμο με ειδικό τριβήδι όταν το υλικό έχει αρχίσει να σταθεροποιείται  (έχει ¨τραβήξει¨).

Η διάρκεια εργασιμότητας του νωπού κονιάματος εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τις καιρικές συνθήκες του περιβάλλοντος.

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

– κοκομετρία μαρμαρόσκονης 0 – 1,2  mm
– φαινόμενο βάρος ξηρό 1,4 kg/lt
– φαινόμενο βάρος ξηρό 1,8 kg/lt
– αντοχή σε θλίψη 2,5 N/ mm2
– διάρκεια εργασιμότητας  (20 °C) 1 – 2 ώρες

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

5kg/m2 πάχους 3-4 mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε σάκους 25 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε στεγνό αποθηκευτικό χώρο μέχρι και 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να αποφεύγεται η χρήση σε συνθήκες παγετού (<5 °C) ή καύσωνα (>30 °C).

Η συχνή επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια επιβάλλεται άμεσα πλύσιμο με άφθονο καθαρό νερό.