ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ποιότητας υλικών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Κόλλα κεραμικών πλακιδίων σε μορφή σκόνης, με βάση το τσιμέντο.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, κεραμικών πλακών και ψηφίδων, σε δάπεδα και τοίχους από σκυρόδεμα, ελαφρομπετόν, τσιμεντοκονίες, σοβάδες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

– Αντοχή σε απόσπαση 1,1 N/mm2
– Αντοχή σε θλίψη 8,0 N/mm2
– Αντοχή σε κάμψη 3,5 N/mm2
– Θερμοκρασιακές μεταβολές Από -30 έως +95 °C
– Υγρασία και Υδρατμοί Πολύ καλή
– Συρρίκνωση ΟΧΙ
– Αντίσταση στη γήρανση Άριστη
– Αντίσταση σε έλαια και διαλύτες Άριστη
– Αντίσταση σε οξέα και αλκάλια Άριστη
– Ελαστικότητα Μέτρια
 
Ιδιότητες Εφαρμογής
– Ανάμιξη με νερό 25-27 μέρη νερού με 100 μέρη ξηρής κόλλας
– Χρόνος ωρίμανσης Περίπου 5 λεπτά
– Εργάσιμος χρόνος Περίπου 4 ώρες
– Ανοιχτός χρόνος Περίπου 20 λεπτά
– Χρόνος μικρορυθμίσεων Περίπου 40 λεπτά
– Χρόνος αρμολόγησης
   Α) τοίχων 8 ώρες
   Β) δαπέδων 24 ώρες
– Βατότητα Μετά από 24 ώρες
– Θερμοκρασία Εφαρμογής +5 °C έως +40 °C
– Ολίσθηση 0 – 0,2 mm
– Πυκνότητα 1,63 kg/lt
Ph μίγματος >11

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2,5 – 3,5 Kg / m2 ανάλογα με το υπόστρωμα και το μέγεθος της σπάτουλας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε σάκους των 25 Kg

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε στεγνό χώρο, αποθηκευμένο σε παλέτες, μέχρι και 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής