Τελική, λευκή επιφάνεια σε μία μόνο στρώση

Περιγραφή
Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο υψηλής αντοχής  ασβεστολιθικά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης.

Χρησιμοποιείται ως σοβάς μίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες μετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής. Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε μία στρώση. Εφαρμόζεται όπως ο βασικός σοβάς και τρίβεται όπως το μάρμαρο. Χάρη στη φύση και τη λεπτή κοκκομετρία του ασβεστολιθικού αδρανούς υλικού, που περιέχει, δίνει λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο και βαφή.

Τρόπος εφαρμογής

Ελέγξτε και προετοιμάστε την επιφάνεια εφαρμογής, εφαρμόζοντας πεταχτό σοβά. Αναμίξτε με το χέρι ή με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων (αναμικτήρες – πρέσες), που διαθέτει η εταιρία, απλοποιώντας και επιταχύνοντας την εργασία. Στη συνέχεια τοποθετείστε υαλόπλεγμα(σημαντικό για τη σωστή λειτουργία του, να τοποθετήσετε το υαλόπλεγμα σε βάθος 0,5cm, από την εξωτερική επιφάνεια του σοβά)στις ενώσεις διαφορετικών δομικών στοιχείων, στα μονωτικά και όπου αλλού απαιτείται. Εφαρμόστε μία στρώση, σε πάχος μέχρι 2cm. Μετά την εφαρμογή τρίψτε, για να έχετε επιφάνεια έτοιμη για σπατουλάρισμα και βάψιμο. Σε επιφάνειες με μονωτικά υλικά, όπως η διογκωμένη ή εξιλασμένη πολυστερίνη, το συνιστώμενο μέγιστο πάχος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 cm, σε συνδυασμό με το ινοπλισμένο κονίαμα και το ειδικό υαλόπλεγμα . Το περιεχόμενο του σάκου ανακατεύεται με 7lt καθαρό νερό μέχρι να επιτευχθεί η απαραίτητη εργασημότητα.

Χρησιμοποιείται ως σοβάς μίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες μετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής. Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε μία στρώση. Εφαρμόζεται όπως ο βασικός σοβάς και τρίβεται όπως το μάρμαρο. Χάρη στη φύση και τη λεπτή κοκκομετρία του ασβεστολιθικού αδρανούς υλικού, που περιέχει, δίνει λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο και βαφή.  

Κατανάλωση

13kg/m2 πάχους 1 cm.

Συσκευασία

Διατίθεται σε σάκους των 25kg

Αποθήκευση

Μέχρι 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής,σε στεγνό αποθηκευτικό χώρο.

Παρατηρήσεις

Να αποφεύγεται η χρήση σε συνθήκες παγετού (<50C) ή καύσωνα (>300C).

Η συχνή επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια επιβάλλεται άμεσα πλύσιμο με άφθονο νερό.

There are no reviews yet, would you like to submit yours?

Be the first to review “ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ”

*